Pryžové, jeřábové, výtahové a stavební kabely

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +60°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP4
flexibilní uloženíx VP8
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých prostorách při nízkém mechanickém zatížení pro připojení elektrických přístrojů jako např. vysavačů, kuchyňských přístrojů atd., avšak nikoliv pro použití v průmyslových a zemědělských provozech.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +60°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP4
flexibilní uloženíx VP8
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí. V zemědělských provozech, jakož i v oblastech s nebezpečím požáru a exploze. Při středním mechanickém zatížení pro připojení průmyslově používaných elektrických přístrojů a nástrojů. Pro pevné uložení v dočasných staveništních konstrukcích a k přímé montáži na konstrukčních součástech zdvihacích zařízení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +60°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP4
flexibilní uloženíx VP8
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí. V zemědělských provozech, jakož i v oblastech s nebezpečím požáru a exploze. Při středním mechanickém zatížení pro připojení průmyslově používaných elektrických přístrojů a nástrojů. Pro pevné uložení v dočasných staveništních konstrukcích a k přímé montáži na konstrukčních součástech zdvihacích zařízení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +80°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP4
flexibilní uloženíx VP10
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V hornictví a průmyslu, v suchých i vlhkých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí, při vysokém mechanickém zatížení pro připojení těžkých zařízení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí[V]1000 voltů
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +80°C
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

K pevnému uložení ve vlhkých a mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí. Vhodné pro rozpony do 20 m jako vedení domovních přípojek, rovněž i pro instalace v dosahu rukou.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]1800 / 3000 voltů
Zkušební napětí[V]AC6000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP6
flexibilní uloženíx VP10
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Pro kolejová vozidla, rozvaděče a rozvodná zařízení, je vhodný jako ochranné vedení proti zkratu a zemnímu spojení. Plášť kabelu je ze speciální pryže, která je UV stabilní a odolná vůči povětrnostním vlivům, mechanickému oděru, oleji a ropným produktům.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]100 / 100 voltů
Zkušební napětí[V]AC1000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-20°C až +80°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP5
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve volném prostředí jako kabel s normální flexibilitou, používaný při strojním i ručním svařování.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]100 / 100 voltů
Zkušební napětí[V]AC1000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-20°C až +80°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP5
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve volném prostředí jako kabel s obzvláště vysokou flexibilitou, používaný při strojním i ručním svařování.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +50°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.za [sek.]6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí jako upínací vedení pro normované objímky žárovek (světelné řetězy), k osvětlení ploch a zahrad.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-20°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP8
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých i vlhkých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí, při častém navíjení a odvíjení se současným namáháním tahem a nebo krutem a nuceném vedení kabelu, jako tomu je u kabelových vozů, kabelových řetězů, bubnů a jiných mechanických zařízeních. Pro zaručení ochrany proti kroucení se mezi vnitřním a vnějším pláštěm nachází protisměrný oplet z textilních nebo umělohmotných vláken. Pro rychlost pohybu do 120 m/min.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-35°C až +80°C
pevné uložení-50°C až +80°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP8
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Jako navinutelné připojovací vedení při velmi vysokých mechanických zatíženích, na přenosných přístrojích, pojízdných kabelových nosičích a kabelových vozech a rovněž i při svislém použití bubnů. Pro zaručení ochrany proti kroucení může být mezi vnitřním a vnějším pláštěm umístěn protisměrný oplet z textilních nebo umělohmotných vláken. Namáhání vodičů tahem by mělo být dle možností udržováno na nízké úrovni. U vyššího namáhání tahem by měla být učiněna odpovídající opatření. Použití rovněž v rámci platnosti DIN VDE 0168 a 0188, povrchové a podzemní doly.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +60°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP4
flexibilní uloženíx VP5
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých a mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí jako flexibilní napájecí a ovládací vedení při středních mechanických zatíženích. Kabel je určen pro připojení pohyblivých součástí jako např. řídících ovladačů jeřábů.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +60°C
pevné uložení-40°C až +80°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP3
flexibilní uloženíx VP5
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých a mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí jako flexibilní napájecí a ovládací vedení při středních mechanických zatíženích. Kabel je určen k připojení pohyblivých součástí obráběcích strojů, dopravníků a velkých strojů, pokud je vedení vystaveno pouze namáhání ohybem v rovině. Žíly jsou sdružené do skupin, jednotlivé skupiny jsou oddělené mezistěnou.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP10
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých a mokrých prostorách, avšak nikoliv ve venkovním prostředí, při menších až středních mechanických zatíženích. Kabel je určen k připojení pohyblivých součástí obráběcích strojů, dopravníků a velkých strojů, pokud je vedení vystaveno pouze namáhání ohybem v rovině. U kabelů s více jak 5 žilami jsou skupiny oddělené mezistěnami.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-35°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Pro připojení provozních prostředků, zejména na stavbách. V suchých a vlhkých prostorách, ve volném prostředí a rovněž i v prostředí s nebezpečím exploze.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-35°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Pro připojení provozních prostředků, zejména pak na stavbách. V suchých a vlhkých prostorách, ve volném prostředí a rovněž i v prostředí s nebezpečím exploze.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-40°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP4
flexibilní uložení x VP5
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Jako připojovací a spojovací vedení pro vysoké mechanické zatížení, v suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí. Hlavní oblastí použití jsou průmyslové provozy a stavby s náročnými podmínkami použití, zejména pak při namáhání oděrem a obrusem.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-40°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C200
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP4
flexibilní uložení x VP5
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Jako připojovací a spojovací vedení pro vysoké mechanické zatížení, v suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí. Hlavní oblastí použití jsou průmyslové provozy a stavby s náročnými podmínkami použití, zejména pak při namáhání oděrem a obrusem.

TML

TML Kabel pro ponorná vodní čerpadlaTML-Kabel pro ponorná vodní čerpadla

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC3000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-25°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C250
Poloměr ohybupevné uloženíx VP3
flexibilní uloženíx VP5

Použití:

Jako napájecí a ovládací kabel pro ponorná vodní čerpadla, osvětlení bazénů, senzory, spínače atd. Kabel je možné použít v pitné vodě, v suchém, vlhkém a mokrém prostředí se středním mechanickým namáháním.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací