PVC ovládací kabely, kabely k frekvenčním měničům

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP6
flexibilní uložení x VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2
Další počty žil a průřezy, jakož i provedení s barevnými žilami na vyžádání.

Použití:

V suchých a vlhkých prostorách při nízkém a středním mechanickém zatížení, avšak nikoliv pro použití ve volném prostředí. Jako připojovací a spojovací vedení v měřící, řídící a regulační technice. Jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, výrobních linek a strojů.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP10
flexibilní uložení x VP20
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Jako stíněné signální a impulzní vedení v měřící, řídící a regulační technice, kde stínění slouží jako ochrana proti vnějším vlivům, jako jsou elektrická magnetická pole, rušivé frekvence atd.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC6000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-40°C až +70°C
Poloměr ohybumin.x VP7,5
Vlastnosti při hořenínorma°CEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých vnitřních a venkovních prostorách, pro pevné a flexibilní použití bez nuceného pohybu a namáhání v tahu. Není určen pro pokládku do vody nebo země. Jako silový napájecí, ovládací kabel k průmyslovým zařízením, výrobním linkám a strojům.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC6000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-40°C až +70°C
Poloměr ohybumin.x VP15
Vlastnosti při hořenínorma°CEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých vnitřních a venkovních prostorách, pro pevné a flexibilní použití bez nuceného pohybu a namáhání v tahu. Není určen pro pokládku do vody nebo země. Jako silový napájecí, ovládací kabel k průmyslovým zařízením, výrobním linkám, strojům s požadavkem na elektromagnetickou kompatibilitu. Stíněním slouží jako ochrana proti vnějším rušivým vlivům jako jsou elektrická magnetická pole, rušivé frekvence atd.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí při 50 Hzžíla / žíla[V]AC4000
žíla / stínění[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP7,5
flexibilní uložení x VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Tyto připojovací kabely pro motory jsou vyráběny v souladu s evropskými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě, a jsou proto obzvláště vhodné pro systémy a zařízení s přístroji a provozními prostředky, které mohou své okolí v nepřípustné míře ovlivňovat rušivými elektromagnetickými poli. Lze použít jako připojovací kabel s pevným i flexibilním uložením pro pohonné systémy s technologií měniče frekvence jako např. ve výrobě strojů a zařízení, při středním mechanickém zatížení, v suchých, vlhkých i mokrých prostorách.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí při 50 Hzžíla / žíla[V]AC4000
žíla / stínění[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-40°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP7,5
flexibilní uložení x VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Tyto připojovací kabely pro motory jsou vyráběny v souladu s evropskými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě, a jsou proto obzvláště vhodné pro systémy a zařízení s přístroji a provozními prostředky, které mohou své okolí ovlivňovat rušivými elektromagnetickými poli v nepřípustné míře. Lze použít jako připojovací kabel s pevným i flexibilním uložením pro pohonné systémy s technologií měniče frekvence jako např. ve výrobě strojů a zařízení, při středním mechanickém zatížení, v suchých, vlhkých I mokrých prostorách. Kabely jsou UV stabilní.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 300 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých prostorách jako připojovací vedení v komunikační technice, především pak pro použití u HiFi soustav jako reproduktorové vedení.

LSP

LSP Reproduktorový vodič

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 300 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých prostorách jako připojovací vedení v komunikační technice, především pak pro použití u HiFi soustav jako reproduktorové vedení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 300 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých prostorách pro připojení přenosných elektrospotřebičů při velmi nízkém mechanickém zatížení, jako jsou rozhlasová a osvětlovací zařízení, avšak nikoliv pro topná zařízení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 300 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých prostorách pro připojení přenosných elektrospotřebičů při velmi nízkém mechanickém zatížení, jako jsou rozhlasová a osvětlovací zařízení, avšak nikoliv pro topná zařízení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 300 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých prostorách pro připojení přenosných elektrospotřebičů při velmi nízkém mechanickém zatížení, jako jsou rozhlasová a osvětlovací zařízení, avšak nikoliv pro topná zařízení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP5
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých i vlhkých a mokrých prostorách při středním mechanickém zatížení pro připojení elektrických přístrojů jako např. praček, chladniček atd., avšak nikoliv pro tepelná zařízení, u kterých existuje nebezpečí kontaktu vodiče s horkými součástmi zařízení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP5
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých i vlhkých a mokrých prostorách při středním mechanickém zatížení pro připojení elektrických přístrojů jako např. praček, chladniček atd., avšak nikoliv pro tepelná zařízení, u kterých existuje nebezpečí kontaktu vodiče s horkými součástmi zařízení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +70°C
Poloměr ohybumin.x VP8
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých i vlhkých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí při vyšším mechanickém zatížení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-40°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP6
flexibilní uložení x VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2
a bílým číselným potiskem na vyžádání

Použití:

Jako napájecí a ovládací vedení při zvýšených mechanických zatíženích nebo hrubých provozních podmínkách. Kabel je vhodný rovněž pro pevné uložení na vozidlech, strojích, zdvihacích zařízeních apod.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-40°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Poloměr ohybupevné uloženíx VP12,5
flexibilní uložení x VP15
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2
Izolační odpormin.[MOhm/km]20

Použití:

V suchých a vlhkých prostorách při nízkém a středním mechanickém zatížení, avšak nikoliv pro použití ve volném prostředí. Jako připojovací a spojovací vedení v měřící, řídící a regulační technice. Jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, výrobních linek a strojů.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí při 50 Hzžíla / žíla[V]AC2000
žíla / stínění[V]AC1000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-40°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP12,5
flexibilní uložení x VP15
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2
Izolační odpormin.[MOhm/km]20

Použití:

V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, avšak nikoliv pro použití ve volném prostředí. Jako stíněné připojovací a spojovací vedení v měřící, řídící a regulační technice, kde stínění slouží jako ochrana proti vnějším vlivům, jako jsou elektrická magnetická pole, rušivé frekvence atd. Jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, strojů a výrobních procesů.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 voltů
Zkušební napětí[V]AC3000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +90°C
pevné uložení-40°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP12,5
flexibilní uložení x VP15
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2
Izolační odpormin.[MOhm/km]20

Použití:

V suchých a vlhkých prostorách při nízkém mechanickém zatížení, avšak nikoliv pro použití ve volném prostředí. Jako připojovací a spojovací vedení v měřící, řídící a regulační technice. Jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, výrobních linek a strojů.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 voltů
Zkušební napětí[V]AC3000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +90°C
pevné uložení-40°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP12,5
flexibilní uložení x VP15
Odolnost proti olejinormaEN 60811-2-1
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2
Izolační odpormin.[MOhm/km]20

Použití:

V suchých a vlhkých prostorách, avšak nikoliv pro použití ve volném prostředí. Při nízkém mechanickém zatížení jako připojovací a spojovací vedení v měřící, řídící a regulační technice, kde stínění slouží jako ochrana proti vnějším vlivům, jako jsou elektrická magnetická pole, rušivé frekvence atd. Jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, výrobních linek a strojů.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP6
flexibilní uložení x VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i v provozech s nebezpečím exploze, avšak nikoliv ve venkovním prostředí. Jako připojovací a ovládací vedení používané v jiskrově bezpečných obvodech při středním mechanickém zatížení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP10
flexibilní uložení x VP20
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i v provozech s nebezpečím exploze, avšak nikoliv ve venkovním prostředí. Jako MSR vedení pro použití v jiskrově bezpečných zařízeních, přičemž stínění slouží jako ochrana proti vnějším elektrickým a magnetickým vlivům. Kabel je vhodný pro střední mechanická zatížení.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybupevné uloženíx VP5
flexibilní uložení x VP7,5
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Jako připojovací vedení pro pevné i flexibilní uložení jako např. ve výrobě strojů a zařízení, při středním mechanickém zatížení, v suchých, vlhkých i mokrých prostorách.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí při 50 Hzžíla / žíla[V]AC4000
žíla / stínění[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybupevné uloženíx VP7,5
flexibilní uložení x VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Jako připojovací vedení pro pevné i flexibilní uložení jako např. ve výrobě strojů a zařízení, při středním mechanickém zatížení, v suchých, vlhkých i mokrých prostorách. Stíněné provedení slouží k zabránění přenosu rušivých elektromagnetických vlivů na jiné kabely a vodiče nebo přilehlé elektrické konstrukční prvky. Doporučeno je zejména použití jako napájecí vedení mezi měničem frekvence a servomotorem.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC3000
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +70°C
pevné uložení-40°C až +70°C
Poloměr ohybupevné uloženíx VP6
flexibilní uložení x VP20
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1-2

Použití:

Jako napájecí nebo spojovací vedení, jako měřící, kontrolní a řídící vedení ve výrobě obráběcích strojů, na výrobních pásech a výrobních linkách. Vhodný pro pevné uložení nebo flexibilní instalaci při volném pohybu bez trvalého opakování a při nenuceném vedení pohybu a bez namáhání tahem. Pro suché i vlhké prostory.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC1000
Teplotní rozsahpři pokládce +5°C až +70°C
Teplotní rozsahpři provozu -30°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP12
Vlastnosti při hořenínormaČSN EN 60332-1-2

Použití:

Pro pevné uložení k napájení měřících, řídících a automatizačních systémů. Stínění kabelu zaručuje zvýšenou odolnost proti vnějším rušivým vlivům (elektromagnetické pole).

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC1000
Teplotní rozsahpři pokládce 5°C až +70°C
Teplotní rozsahpři provozu -40°C až +75°C (80°C*) *krátkodobě
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP12
Vlastnosti při hořenínormaČSN EN 60332-1-2

Použití:

Pro venkovní použití, kde je požadavek na UV stabilitu. Propojení venkovních a vnitřních zařízení (čidla, řídící a regulační jednotky). Stínění kabelu zaručuje zvýšenou odolnost proti vnějším rušivým vlivům (elektromagnetické pole). Tento typ kabelu je možné použít jako alternativu kabelu JQTQ.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací