Pojmy

Rejstřík pojmů

Vlastnost výrobků

Bezhalogenovost - komponenty bezhalogenového výrobku jsou vyrobeny pouze z bezhalogenních materiálů. Při hoření bezhalogenního výrobku nevznikají žádné korozivní plyny. Za bezhalogenní výrobky považujeme kabely, které splňují doporučení normy ČSN EN 50267. Tyto výrobky zpravidla dále vyhovují normám pro snížený vývin kouře při hoření (ČSN EN 50268).


Do prostředí s nebezpečím výbuchu - výrobky svou konstrukcí a použitými materiály axiálně nepřenáší nebezpečné výpary.


Značka ESČ - vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost.


Jiskrově bezpečné - obvody nevytvářející ve svém bezprostředním okolí nebezpečnou hodnotu elektrického náboje.


Oheň nešířící - (na výrobku značeno) má zvýšenou odolnost proti působení plamene při hoření ve svazku. Výrobky s tímto označením musí vyhovovat normě ČSN EN 50266 A F/R, A, B, C nebo D. Písmenná přípona v tomto případě značí odlišnou metodiku zkoušek, lišící se především v délce působení plamene a v podílu nekovových částí ve vzorku. Označení -R vyhovuje normě ve třídě A (další označení -F/R, -R, -R/B, -R/C, -R/D).


Ohniodolný - (na výrobku značeno) výrobek s izolační integritou, který má zvýšenou odolnost proti působení plamene při testu dle normy ČSN IEC 60 331, při stanoveném průtoku plynu, rozměru hořáku a teplotě vyšší než 750°C.


LOCA - maximální projektová havárie na JE, kabel je odolný proti ionizujícímu záření.


Označení norem

ASTM - American standarrd of testing materials (USA) - Americké normy testování materiálů

ANSI - American national standards institute (USA) - Americké normy

BS - British standard (Velká británie) - Britské normy

CEN - European Committee for Standardization - Evropský výbor pro normalizaci se sídlem v Bruselu, zkratka je odvozena z francouzského názvu Comité Européen de Normalisation, založen v roce 1975.

ČSN - Česká technická norma

ČSN EN - Česká verze evropské normy

ČSN IEC - Česká verze mezinárodní normy

DEP - Design and Engineering Practise - konstrukční normy Shellu

DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Německo) - Německé normy

EN - Evropské normy

GOST - Normy RF

IEC - International Electrotechnical Commission - Mezinárodní elektrotechnická komise se sídlem v Ženevě, založena v roce 1906

Mezinárodní normy

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - Institut elektrotechniky a elektronických inženýrů

ISO - International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem v Ženevě, založena v roce 1947

MESC - Material and Equipment Standards and Code - konstrukční normy Shellu

NFC - Normes Françaises Class C (Francie) - Francouzké normy

VDE - Verein Deutscher Elektroingenieure (Německo) - Německé normy

Kabelové obvody

CCTV - uzavřený televizní okruh

EPS - Elektrická požární signalizace

GAS - obvody pro detekci plynů

MaR - obvody měření a regulace

Označení materiálů

HDPE - vysokotlaký polyethylen

LDPE - nízkotlaký polyetylen

PE - polyethylen

PVC - polyvinylchlorid

XPE - síťovaný polyethylen 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací