Bezhalogenové a ohnivzdorné kabely

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahflexibilní uložení+5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1
IEC 60332-1

Použití:

K vnitřnímu zapojení rozvaděčů, přístrojů a svítidel, jakož i k domovním instalacím, avšak nikoliv k použití ve venkovním prostředí.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení+5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1
IEC 60332-1

Použití:

Pro pevné chráněné uložení v přístrojích a v nebo na svítidlech, jakož i pro domovní instalace, speciálně pro aplikace při kterých je požadována nízká tvorba kouře a korozivních plynů v případě požáru. Není však vhodný pro použití ve venkovním prostředí.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]450 / 750 voltů
Zkušební napětí[V]AC2500
Teplotní rozsahpevné uložení+5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybupevné uloženíx VP6
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1
IEC 60332-1

Použití:

Pro uložení v elektroinstalačních trubkách na nebo pod omítkou nebo pro uložení v podobných uzavřených systémech, speciálně pro aplikace, při kterých je požadována nízká tvorba kouře a korozivních plynů v případě požáru. Není však vhodný pro použití ve venkovním prostředí.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení+5°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP12
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
EN 60332-1
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

V budovách nebo průmyslových zařízeních s vysokou koncentrací osob nebo majetku. Nevznikají žádné škody halogenovými plyny vyplývající z požáru a tvorba kouře je velmi nízká. Kabel může být použit k uložení na, do nebo pod omítku v suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve zdivu a ve venkovním prostředí při chráněném uložení, nikoliv však v zemi.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-15°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1
IEC, EN 60332-3-24 Kat.C

Použití:

K uložení v suchých, vlhkých i mokrých prostorách, avšak nikoliv ve venkovním prostředí. Pro pevné nebo flexibilní uložení bez namáhání tahem nebo nuceného pohybu.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC2000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-15°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C150
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP15
Vlastnosti při hořenínormaEN 60332-1
IEC, EN 60332-3-24 Kat.C

Použití:

K uložení v suchých, vlhkých i mokrých prostorách, avšak nikoliv ve venkovním prostředí. Pro pevné nebo flexibilní uložení bez namáhání tahem nebo nuceného pohybu. Jako stíněné signální a impulzní vedení v měřící, řídící a regulační technice, přičemž stínění slouží jako ochrana proti vnějším vlivům, jako jsou magnetická pole, rušivé frekvence apod.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybujednožilové provedeníx VP15
vícežilové provedeníx VP12
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
EN 60332-1
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy. Smějí být použity ve vnitřních prostorách i venkovním prostředí, avšak nikoliv uloženy přímo v zemi nebo ve vodě. Jsou vhodné pro ochrannou třídu 2.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP12
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
EN 60332-1
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy. Smějí být použity ve vnitřních prostorách i venkovním prostředí, avšak nikoliv uloženy přímo v zemi nebo ve vodě.

Technické údaje:

Špičkové napětí[V]300 voltů
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +50°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybuflexibilní uložení x VP7,5
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

Jako instalační kabel pro sdělovací účely k pevnému uložení, pro oblasti s rizikem požáru jako vedení potlačující šíření požáru.

Technické údaje:

Špičkové napětí[V]300 voltů
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +50°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybuflexibilní uložení x VP7,5
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

Jako instalační kabel pro hlášení požárů k pevnému uložení, pro oblasti s rizikem požáru jako vedení potlačující šíření požáru.

Technické údaje:

Špičkové napětí[V]300 voltů
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +50°C
Odpor vodičemax.[Ohm/km]73,2
Izolační odpormin.[MOhm/km]100
Provozní kapacitapři 800 Hz[nF] max.100
Zkušební napětížíla / žíla[KV] 5min.1
žíla a stínění vůči[KV] 1min.4
povrchu kabelu
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
IEC 60332-1

Použití:

K uložení na nebo pod omítku v suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí (při chráněném uložení). Jako sběrnicové vedení (instalační sběrnice EIB) v silnoproudých a slaboproudých zařízeních a jako MSR vedení v silnoproudých zařízeních. Hlavní oblastí použití tohoto kabelu je přenos naměřených hodnot, zpracování procesních dat a řídící a regulační technika.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybujednožilové provedeníx VP15
vícežilové provedeníx VP12
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy. Smějí být použity ve vnitřních prostorách i ve venkovním prostředí, avšak nikoliv uloženy přímo v zemi nebo ve vodě. Jsou vhodné pro ochrannou třídu 2. Zachování funkčnosti kabelového vedení 30 min. (systémová zkouška), zachování izolačních vlastností přes 180 min.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybujednožilové provedeníx VP12
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy. Smějí být použity ve vnitřních prostorách i ve venkovním prostředí, avšak nikoliv uloženy přímo v zemi nebo ve vodě. Zachování funkčnosti kabelového vedení 30 min. (systémová zkouška), zachování izolačních vlastností přes 180 min.

Technické údaje:

Špičkové napětí[V]225 voltů
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +50°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP7,5
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
EN 60332-1
IEC 60332-3 Kat.C
Izolační odpormin.[MOhm/km]100
Smyčkový odpor vodiče[Ohm/km]73,2
Provozní kapacita max.[nF/km]120
Kapacitní vazba 100 mmax.[pF]200

Použití:

Jako instalační kabel pro sdělovací účely k pevnému uložení v oblastech s rizikem požáru. Zachování izolačních vlastností min. přes 180 min. a zachování funkčnosti min. 30 minut.

Technické údaje:

Špičkové napětí[V]225 voltů
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +50°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP7,5
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
EN 60332-1
IEC 60332-3 Kat.C
Izolační odpormin.[MOhm/km]100
Smyčkový odpor vodiče[Ohm/km]73,2
Provozní kapacita max.[nF/km]120
Kapacitní vazba 100 mmax.[pF]200

Použití:

Jako instalační kabel pro účely hlášení požáru k pevnému uložení v oblastech s rizikem požáru. Zachování izolačních vlastností min. přes 180 min. a zachování funkčnosti min. 30 minut.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybujednožilové provedení x VP15
vícežilové provedeníx VP12
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy. Smějí být použity ve vnitřních prostorách i ve venkovním prostředí, avšak nikoliv uloženy přímo v zemi nebo ve vodě. Jsou vhodné pro ochrannou třídu 2. Zachování funkčnosti kabelového vedení 90 min. (systémová zkouška), zachování izolačních vlastností přes 180 min.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]600 / 1000 voltů
Zkušební napětí[V]AC4000
Teplotní rozsahflexibilní uložení-5°C až +90°C
Provozní teplotazkrat°C250
Doba zkratu max.za [sek.]5
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP12
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
IEC 60332-3 Kat.C

Použití:

Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy. Smějí být použity ve vnitřních prostorách i ve venkovním prostředí, avšak nikoliv uloženy přímo v zemi nebo ve vodě. Zachování funkčnosti kabelového vedení 90 min. (systémová zkouška), zachování izolačních vlastností přes 180 min.

Technické údaje:

Špičkové napětí[V]225 voltů
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +50°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP7,5
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
EN 60332-1
IEC 60332-3 Kat.C
Izolační odpormin.[MOhm/km]100
Smyčkový odpor vodiče[Ohm/km]73,2
Provozní kapacita max.[nF/km]120
Kapacitní vazba 100 mmax.[pF]200

Použití:

Jako instalační kabel pro sdělovací účely k pevnému uložení v oblastech s rizikem požáru. Zachování izolačních vlastností min. přes 180 min. a zachování funkčnosti min. 90 minut.

Technické údaje:

Špičkové napětí[V]225 voltů
Teplotní rozsahflexibilní uložení -5°C až +50°C
pevné uložení-30°C až +70°C
Poloměr ohybuflexibilní uloženíx VP7,5
Vlastnosti při hořenínormaEN 50266-2-4
EN 60332-1
IEC 60332-3 Kat.C
Izolační odpormin.[MOhm/km]100
Smyčkový odpor vodiče[Ohm/km]73,2
Provozní kapacita max.[nF/km]120
Kapacitní vazba 100 mmax.[pF]200

Použití:

Jako instalační kabel pro účely hlášení požáru k pevnému uložení v oblastech s rizikem požáru. Zachování izolačních vlastností min. přes 180 min. a zachování funkčnosti min. 90 minut.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Uo/U[V]300 / 500 voltů
Zkušební napětí[V]AC1000
Teplotní rozsahpři pokládce 5°C až +70°C
Teplotní rozsahpři provozu -40°C až +70°C
Provozní teplotazkrat°C160
Doba zkratumax.za [sek.]5
Poloměr ohybumin.x VP12
Vlastnosti při hořenínormaČSN EN 60332-1-2

Použití:

Pro vnitřní použití, kde je kladen požadavek na bezhalogenové provedení kabelu. Propojení vnitřních zařízení (čidla, řídící a regulační jednotky). Stínění kabelu zaručuje zvýšenou odolnost proti vnějším rušivým vlivům (elektromagnetické pole). Tento typ kabelu je alternativou za kabel JYTY.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací