Home

Bezpečnostní opatření - koronavir

 Vážení obchodní partneři,

 

tímto si Vás dovolujeme informovat v návaznosti na vydané Usnesení vlády č. 215 z 15.3.2020 týkající se mimořádné situace koronavirové pandemie na území České republiky o přijatých opatřeních ze strany naší společnosti, která jsme přijali za účelem snížení rizika nakažení našich zaměstnanců a zároveň plnění požadavků našich klientů a obchodních partnerů.

 

K tomuto sdělujeme, že provoz společnosti allkabel s.r.o. zůstává nepřerušen, kdy jsme si vědomi dané hrozby. V souvislosti s nepříznivým vývojem situace a šířením nákazy koronavirem přistupujeme jako odpovědná společnost k dalším bezpečnostním opatřením.

 

V návaznosti na výše uvedené důvody jsme pak přistoupili k těmto opatřením:

1. Veškeré služební cesty za klienty, obchodními partnery, subdodavateli jsou až do odvolání zrušeny. Všechna neodkladná jednání týkající se obchodních záležitostí jsou pak omezena na telefonickou a e-mailovou komunikaci, kdy za tímto účelem můžete kontaktovat sekretariát společnosti v pracovních dnech denně od 7:30 hodin do 16:30 hodin.

2. Jsou zakázány veškeré návštěvy zaměstnanců v prostorách společnosti allkabel s.r.o.

3. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni striktně dodržovat hygienické zásady.

4. Naši řidiči jsou vybaveni rouškami.

5. Na všech pracovištích dbáme na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a edukačních nástěnných oznámení. Zaměstnanci byli informováni o způsobech chování, jak minimalizovat rizika nakažení. Zvýšili jsme také frekvenci úklidu pracovišť.

6. Komunikujeme aktivně nejen s našimi zaměstnanci, ale i našimi řidiči a dopravci a dalšími partnery. Všichni řidiči jsou proškoleni, jak se chránit při doručování zboží, a zároveň že mají respektovat preventivní opatření našich zákazníků.

7. Při vstupu do prostor společnosti mají všechny osoby povinnost striktně dodržovat hygienické zásady a jsou povinny používat ochranné pomůcky (roušky, ochranné rukavice) při kontaktu se zaměstnanci společnosti.

 

Tato opatření vydáváme v zájmu ochrany našich zaměstnanců a Vás, abychom minimalizovali riziko nákazy a následné uzavření společnosti. Naši zaměstnanci pracují odhodlaně pro Vás a my všichni bychom se měli postarat i o jejich bezpečnost. Prosíme, přistupujte k situaci zodpovědně a respektujte tato doporučení. Vyzýváme k odpovědnému chování každého z nás.

 

V souvislosti s výše uvedeným pak sdělujeme, že s maximální možnou opatrností přistupujeme ke své práci, omezili jsme osobní kontakt na ten nejnutnější a přijali jsme opatření vedoucí ke snížení rizik. Zároveň k tomuto sdělujeme, že s ohledem na přijetí krizových opatření a regulaci ze strany státu je možné, že může dojít k prodloužení dodacích lhůt, případně může vzniknout částečný výpadek s dodáním zboží, kdy v souvislosti s těmito obtížnými chvílemi se budeme snažit plnit své závazky tak, abychom nebyli v prodlení s dodáním zboží, kdy ovšem s ohledem na danou situaci není možné převzít zodpovědnost za případné problémy způsobené koronavirovou pandemií.

 

V důsledku výše uvedeného je naše společnost plně připravena vyjít Vám vstříc a poskytnout Vám své služby a zejména pak s takto nastaveným krizovým plánem neohrozit zdraví Vaše ani našich zaměstnanců. Děkujeme, že můžeme být s Vámi i v těchto obtížných chvílích.

 

Roman Hrabý, jednatel společnosti, v.r.

[Verze v PDF ke stažení]
​​​​​​​

Novinka: SYKFY

Dokončení výstavby

S velkým  potěšením Vás chceme informovat, že 2.1.2020 jsme dokončili výstavbu druhé části našeho kabelového centra.
Díky tomu navyšujeme  skladové zásoby a rozšiřujeme portfolio našich produktů, například o střední napětí 22-AXEKVCEY.

Novinka: 22-AXEKVCEY

Novinka: 1-AYKY

Novinka: all TWIN

Novinka: all DATAPAR

Novinka: Kabel JYTY UV

Novinka: (N)YY-RF 0,6/1kV

Novinka: SiF-k

Novinka: TML

CPR - Regulace stavebních výrobků

Přehled norem a požadavků pro oheň retardující, ohniodolné kabely

Nová adresa

tímto Vám oznamujeme, že dnem 19. 12. 2017 došlo ke změně sídla společnosti

allkabel s.r.o.,
IČ 26393221,

z adresy
Cheznovice 17,
338 06 Cheznovice

 

na novou adresu, a to:

allkabel s.r.o.
Skandinávská 989
267 53 Žebrák

Nová adresa

Od 01.01.2017 nás najdete na nové adrese:


allkabel s.r.o.
Skandinávská 989
267 53 Žebrák

GDPR

 

Tímto Vás informujeme o tom, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Subjekt údajů má pak právo zejména na:

  • na přístup k osobním údajům, 

  • opravu, resp. doplnění, 

  • na výmaz, 

  • na omezení zpracování, 

  • na přenositelnost údajů, 

  • vznést námitku,

  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu hrabyova@allkabel.eu, případně písemně na adrese allkabel s.r.o., se sídlem  Skandinávská 989, 267 53 Žebrák.

Z našeho skladu:
Kabely NAYY skladem

Vážení zákazníci, informujeme Vás o naskladnění hliníkových kabelů NAYY v jednožilovém provedení v průřezech 35 ÷ 300mm2.
Pro aktuální dostupnost a ceny kontaktujte, prosím, naše kabelové centrum na čísle 371 580 686 nebo zašlete poptávku emailem na: info@allkabel.eu.

Dostupnost jednotlivých variant můžete ověřit také v našem novém online skladu.

Děkujeme za váš zájem, kolektiv allkabel.

Z našeho skladu:
kabely NSGAFöu 1,8/3kV skladem

Vážení zákazníci, informujeme Vás o naskladnění jednožilových kabelů NSGAFöu 1,8/3kV v běžně používaných průřezech, tzn. 10 ÷ 300mm2.
Pro aktuální dostupnost a ceny kontaktujte, prosím, naše kabelové centrum na čísle 371 580 686 nebo zašlete poptávku emailem na: info@allkabel.eu.

Dostupnost jednotlivých průřezů můžete ověřit také v našem novém online skladu.

Děkujeme za váš zájem, kolektiv allkabel.

Z našeho skladu:
kabely dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. (B2cas1d0)
kabely dle vyhlášky č. 268/2011 Sb. (B2cas1d1)

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás informovat o naskladnění bezhalogenových a ohniodolných kabelů dle vyhlášky 23/2008 Sb. (třída reakce na oheň B2cas1d0), případně dle její novely - vyhlášky č. 268/2011 Sb. (třída B2cas1d1) .
Skladem jsou sdělovací i silové kabely v provedení "-R" i "-V" v běžně používaných rozměrech, tzn. sdělovací např. 1 - 5x, 10x2x0,8 a silové od 2x1,5 do 3x150+70, příp. do 5x70.
Pro aktuální dostupnost a ceny kontaktujte, prosím, naše kabelové centrum na čísle 371 580 686 nebo zašlete poptávku emailem na: info@allkabel.eu.

Děkujeme za váš zájem, kolektiv allkabel.

5 | 10 | 15 | 20 Počet novinek na stránku

<<Předchozí stránka
Další stránka>>
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací